Torrella Jordana, Monsín

  • Gerència
  • Àrea d’Urgències
  • Àrea de compres i manteniment
  • Àrea de Personal
  • Tecnic en riscos laborals